Gymnázium Sv. Moniky, Prešov

Gymnázium Sv. Moniky, Prešov

Tarasa Ševčenka 1
08001 Prešov
IČO: 31991653

Informácie o inštitúcii Gymnázium Sv. Moniky, Prešov

História školy a život sv. Moniky

   

Naše gymnázium vzniklo 5. augusta 1994. Prvé tri roky sme sídlili na Ul. Matice Slovenskej č.11, v decembri 1996 sme vyhrali súdny spor o cirkevnú budovu na Ul. Tarasa Ševčenka a 5. augusta 1997 sme sa presťahovali do väčších priestorov a začali sme sa rozrastať.

Patrónkou našej školy je sv. Monika, matka sv. Augustína, ktorá svojou láskou, trpezlivosťou, ale hlavne vrúcnou modlitbou dosiahla premenu svojho syna Augustína na jedného z najväčších géniov filozofie a špeciálne kresťanskej filozofie. Symbolizuje aj filozofiu našej školy: láska, trpezlivosť, milosrdenstvo, vrúcne modlitby, otvorenosť a rovnováha medzi rozumom a srdcom.

Sv. Monika

Narodila sa v roku 331 alebo 332 v kresťanskej rodine v Tagaste v africkej Numidii. Vydala sa za Patrícia, ktorý v dobe svadby nebol ešte kresťanom. Monika silou svojho ducha, zanietenou vierou, pevnou nádejou, bystrou inteligenciou, zreteľným záujmom o medziľudské vzťahy, vytrvalosťou v modlitbe a rozjímaní nad Svätým Písmom stelesňuje model ozajstnej manželky a kresťanskej matky. Svojho muža získala pre Krista a docielila i obrátenie Augustína, "syna mnohých sĺz". Najradostnejším dňom v jej živote bol 24. apríl 387, kedy bol Augustín pokrstený v Miláne sv. Ambrózom. Zakrátko potom (na jeseň 387) vo veku 55 rokov zomrela v Ostii pri Ríme, kde čakala so synom na loď, ktorá ich mala doviesť späť do Afriky. Bola pochovaná v Ostii. V 15. storočí boli jej pozostatky prenesené do Ríma a uložené v kostole zasvätenom sv. Augustínovi.

 


S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy:

051/75 67 301

RNDr. Pavol Petrovský – matematika

pavolpetrovsky@gymonika.sk

 

Pedagogický zástupca riaditeľa školy:

051/75 67 303

Mgr. sr. Luciana Mišenčíková – rímskokatolícke náboženstvo

mariamisencikova@gymonika.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit